Jakie mamy rodzaje i stawki podatkowe

Posted by on mar 7, 2014 in | 0 comments

Dostarczenie oświadczenia podatkowego to poważny obowiązek, który nawiedza co roku dziesiątki milionów Polaków. Które są rodzaje podatków, jakie prowadzą nimi stawki podatkowe 2013 oraz jak dokonać odliczenia od podatku 2013? Zapraszamy do lektury!

Stawki podatkowe 2013

Stawką podatku jest określany procentowo czy kwotowo wskaźnik służący obliczeniu należnej kwoty podatku od podstawy opodatkowania. Stawki podatkowe 2013 podzielić można na:

 • W ramach podatku od artykułów i usług: podstawowa 23%, obniżone 8%, 7%, 5%, 4% i 0%, stawka zwolniona (umowny termin obejmujący grupę towarów i usług ustawowo zwolnionych z podatku VAT)
 • W ramach grupy podatek dochodowy stawki tworzą się następująco: jednostki prawne oraz fizyczne, które zdecydowały się na prostą metodę rozliczenia podatku dochodowego objęte są 19% stawką tego podatku, jednostki fizyczne rozliczające swoje przychody na zasadach uniwersalnych według skali podatkowej objęte są stawkami 18% czy 32% podatku dochodowego, podatek dochodowy od przychodów nieujawnionych (sankcyjna stawka podatku wprowadzana w przypadku zatajenia dochodów) – 75%
 • W ramach podatku od czynności cywilnoprawnych: udzielenie pożyczki 2%, kapitału zmiana umowy spółki 0,5%, sprzedaż nieruchomości i rzeczy ruchomych 2%, sprzedaż praw majątkowych 1%.

Odliczenia od podatku 2013

Odliczenie od podatku daje płatnikowi prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania w wielu sytuacjach. Odliczenia do podatku 2013 można dokonać w ramach:

 • Ulgi na dzieci – podług prawa ulga przypada na każde małoletnie dziecko (do 18 roku życia albo w wypadku kontynuowania nauki do 25 roku życia), w stosunku do jakiego obywatel sprawował władzę rodzicielską albo spełniał funkcje prawnego opiekuna czy także rodziny zastępczej, limit ulgi ustalany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, przez które obywatel wychowywał dziecko (za każdy miesiąc opieki przypada mu 1/12 ulgi)
 • Ulgi na Internet – odliczyć można wydatki szacowane z tytułu używania sieci Internet, nie posiada potrzeby dokumentowania dokonania zapłaty za pomocą faktury VAT, wystarczy dowód, z jakiego wynika, że obywatel taki wydatek poniósł (np. rachunek)
 • Ulgi od darowizny – podstawowa ulga za darowizny daje uprawnienie do ściągnięcia od przychodu wydatków na szczytne cele do 6% rocznego przychodu (niezbędny jest dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, nazwa i adres instytucji)
 • Ulgi za krew – honorowi dawcy są w stanie polegać na ulgę zgodną z podatnikami ze dobrym sercem - dar krwi traktowany jest za zwykłą darowiznę i podlega limitowi 6%
 • Ulgi na cele rehabilitacyjne - przypada osobom niepełnosprawnym i podatnikom mającym osoby niepełnosprawne na utrzymaniu, m.in.: ulga na zakup leków, ulga na wydatki na rehabilitację (pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym bądź zabiegi rehabilitacyjne)
 • Ulgi odsetkowej – w ramach tzw. praw nabytych większość osób, które przed końcem 2006 roku otrzymały kredyt jeszcze może używać ulgę na spłatę kredytu mieszkaniowego.

Rodzaje podatkow

Wśród podatków można poznać pomiędzy innymi:

 • Bezpośrednie oraz pośrednie – fundamentem podziału stanowi stosunek przedmiotu opodatkowania do źródła podatku, podatkami bezpośrednimi pokryte są zyski oraz majątek podatnika (przychodowy, dochodowy, majątkowy), podatki pośrednie natomiast zawierają składnik cen towarów oraz usług (VAT, akcyza)
 • Z powodu na podmiot podatku (mianem tym ujmuje się osobę zobowiązaną do uiszczenia daniny i tego, kto ją bierze na własną pracę). Ze względu na tę dodatkową grupę wyodrębnić wolno: centralne (podatek od artykułów oraz usług, akcyzowy, od gier oraz ryczałt), lokalne (od nieruchomości, od spadków oraz darowizn, od środków transportowych, rolny, leśny, od czynności cywilnoprawnych), wspólne (zasilające po części kasę Skarbu Państwa, oraz po części samorządy terytorialne – od osób fizycznych oraz prawnych)
 • Ze powodu na cel podatku: przychodowe, dochodowe (od osób fizycznych także od prawnych), obrotowe (np. VAT, akcyza), majątkowe (od nieruchomości, spadków oraz darowizn, od środków transportowych).

Poznałeś już sposób na obliczanie podatku dochodowego, masz już świadomość, jakie są rodzaje podatkow i stawki podatkowe 2013. Wiesz już, na jakie odliczenie od podatku 2013 możesz liczyć, teraz możesz śmiało wziąć się do spełnienia oświadczenia fiskalnego.

Sprawdź! program pit

rozliczenie podatku PIT przez Internet Program do pit odliczenia podatkowe PIT 36 program pit pit online pit 2013 podatki podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>