Jakie podatki mamy w Polsce?

Posted by on mar 5, 2014 in | 0 comments

W codziennym rozumieniu, deklaracje to wszelkiego rodzaju dane składane organom fiskalnym na jasno określonych drukach. Ustawa oznacza je jeszcze jako zeznania podatkowe czy wykazy, do jakich sporządzania zobowiązani są obywatele, płatnicy i inkasenci. 

Podatek od towarów i usług

Wyróżniamy dwie deklaracje, jak VAT-7 oraz VAT-UE. Pierwsza spośród nich jest ogólną deklaracją dla podatku od towarów oraz usług, którą należy dostarczyć do 25-ego dnia każdego miesiąca za zeszły miesiąc. Następny dokument ma wiadomość podsumowującą dotyczącą dostaw lub nabyć wewnątrz UE. Okres jej tworzenia jest inny w zależności od formy składania.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-4R składa obywatel w urzędzie skarbowym. Nie dociera on do obywatela, ani nie zostaje on poinformowany, że pracodawca go złożył. Jest  on deklaracją o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy 2013. PIT-11 również wypełnia pracodawca (płatnik). Jest on podstawowy i musi zostać przekazany zarówno do urzędu skarbowego jak również do indywidualnego podatnika. Uczestniczy w wykonaniu właściwej jemu deklaracji o zyskach. W PIT-11 zawiera się informacje takie jak osiągnięte przez pracownika (podatnika) wpływy lub koszty uzyskania przychodu 2013 i składki na ubezpieczenie. Kolejny formularz, PIT-28 przeznaczony jest dla osób, jakich wpływy były opodatkowane na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. Należy oddać go do 31 stycznia za rok zeszły.

Kolejne trzy formularze wypełniają płatnicy. Każdą spośród nich należy oddać do 30 kwietnia za rok poprzedni. PIT-36 jest przeznaczony dla osób, jakie otrzymały jakiekolwiek dochody bez pośrednictwa płatnika, na zasadach skali podatkowej (18-32%). Świadczy to, że takie jednostki same są zmuszone do obliczania zaliczek na podatek lub wartości należnego podatku. Taka informacja dotyczy najczęściej osób, jakie korzystały prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą. PIT-37 jest najczęstszym z wykorzystywanych formularzy. Obowiązuje zysków pozyskanych za pośrednictwem płatnika (pracodawca, ZUS etc.). Zrealizowanie podstawowych informacji lub obliczenie podatku ułatwia przesłany wcześniej przez pracodawcę PIT-11. Ostatni, PIT-38 dotyczy dochodów m.in. z lokat na giełdzie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych PCC podlegają wszystkie czynności cywilnoprawne, zawarte w ustawie. Przypadki to: umowa darowizny, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy oraz praw majątkowych. Podatek taki należy zapłacić w przeciągu czternastu dni od powstania takiego obowiązku.

Podatek od środków transportowych

Formularz deklaracji DT-1 oraz dokument do niej DT-1/A jest przeznaczony na poczet deklaracji na podatek od środków transportowych. Nieprzekraczalny czas oddania umowy to 15 lutego, natomiast w wypadku kiedy obowiązek podatkowy stanął tego dnia – w czasie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności, uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Należy pamiętać, iż wymienione deklaracje i rodzaje podatków to nie wszystko. Prezentowane zostały te najliczniejsze również najbardziej atrakcyjne. W innych naszych artykułach znajdują się bardziej dokładne dane, dotyczące poszczególnych dokumentów.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Najistotniejszym formularzem jest w tym przykładzie CIT-8, czyli zeznanie o wysokości uzyskanego wpływu (poniesionej straty) przez obywatela podatku dochodowego od osób prawnych. W szczególności obowiązuje on spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych. Czas oddania oświadczenia mija 31 marca za ostatni rok podatkowy.

W gąszczu różnorakich dokumentów i deklaracji się zgubić i pomylić. Nazwy dokumentów w formie skrótów nie ułatwiają działania i wymagają dopytywania i wyszukiwania, co tak rzeczywiście powinniśmy zrealizować. Generalnie, deklaracje można podzielić ze względu na podatki, których dotyczą. Podatki w Polsce różnią się m.in. na: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od środków transportowych.

Zobacz też! sii.org.pl

rozliczenie podatku PIT przez Internet Program do pit odliczenia podatkowe PIT 36 program pit pit online pit 2013 podatki podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>