Pit 38 Druk – jak wyliczyć?

Posted by on kwi 11, 2014 in | 0 comments

Inwestor, który w danym roku podatkowym osiągnął przychód z pieniężnego zbycia papierów wartościowych, wypożyczonych papierów wartościowych, oraz udziałów w spółkach ze statusem osobowości prawnej jest zobowiązany do złożenia deklaracji pit 38 objaśnienia, w jaki sposób uzupełnić ją zamieszczamy poniżej.

Jak wypełniać druki pit 38

Pit 38 formularz komponuje się z dwunastu części skatalogowanych od litery A do L, z czego jednak ostatnią wypełnia tylko urząd skarbowy. W pozycji 1. (na samej górze pierwszej strony) winniśmy wpisać numer PESEL, jeśli nie istnieje obowiązek dysponowania numerem NIP.

Część A i B

Wypisanie aktualnych danych podatnika.

Część C

Część, w której podatnik zobowiązany jest do okazania kwoty przychodów, kosztów uzyskania jak też dochodów lub strat. Jeżeli podatnik zgadza się z kwotami przedstawionymi w otrzymanym PIT-8C to jedynie w pierwszym wierszu druk pit 38 części C przepisze te wielkości. Jeśli zaś postanowi uzupełnić osobiście przychody albo koszty, musi pamiętać, że musi być w stanie wszystko udokumentować na wypadek kontroli zeznania przez urząd skarbowy.

Część D

Potem trzeba przejść do obliczenia zobowiązania podatkowego, mianowicie do części D. Gruntem opodatkowania jest dochód uszczuplony o ewentualną stratę z poprzednich lat. Kwota ta jest przybliżana do pełnych złotówek. Kwotę podatku trzeba obliczyć mnożąc podstawę obliczenia podatku jak też stawkę podatku, równającą się 19%. Tak wyliczoną kwotę podatku pomniejszyć może jeszcze kwota podatku przeliczonego na złote opłaconego za granicą podlegająca odliczeniu. Kwota podatku należnego również jest przybliżana do pełnych złotych (w dół lub w górę).

Część E

Pierwsze rubryki części E deklaracji PIT-38 są uzupełniane przez osoby, które osiągnęły dochód z odpłatnego ruchu nieruchomości oraz praw majątkowych nabytych lub wybudowanych w latach 2007-2008, jak również osoby, które osiągnęły dochód, o jakim mówione jest w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT, jeżeli ten zryczałtowany podatek nie jest pobrany przez płatnika.

Prócz tego, w części E wylicza się podatek od uzyskanych za granicą dochodów m.in. z tytułu: dyskonta od papierów wartościowych czy diwident, odsetek od pożyczek, udziału w funduszach kapitałowych, a ową kwotę pomniejszamy o przeliczoną na złote kwotę podatku opłacanego z tej racji za granicą.

Na końcu jest wyliczana kwota do zapłaty lub nadpłata. To właśnie z poz. 43 i 44 PIT-38 pochodzą ostateczne informacje, jaką kwotę rozliczający zobowiązany jest odprowadzić do urzędu skarbowego albo jak dużą ma nadpłatę. Musimy pamiętać, iż kwotę pokazaną w poz. 43 musimy wpłacić w czasie określonym dla złożenia formularza za rok podatkowy.

Część F i G

Część F dotyczy podatku, jaki osoby fizyczne nie mieszkające na terytorium RP, otrzymujące przychody, o których mowa w art. 29 ustawy o PIT, poza płatnikiem, mają obowiązek przelewać na rachunek urzędu skarbowego ostatecznie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Część G formularza PIT-38 uzupełniają natomiast podatnicy, upoważnieni z papierów wartościowych wpisanych na rachunkach zbiorczych,  którzy zdobyli przychody z tytułu m.in. udziału w funduszach kapitałowych i dywidend, od których pobrany został podatek przez płatnika, a których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona.

Część H i I

Obywatele, którzy planują przekazać 1% należnego podatku dla organizacji pożytku publicznego, mogą to zrobić wypełniając część H rozliczenia, wprowadzając numer KRS wybranej OPP. 

Część J

Część J okazuje urzędowi skarbowemu, czy wraz z zeznaniem podatnik składa załączniki PIT/ZG (informacja o wysokości zysków z zagranicy) i ujawnia liczbę takich załączników. Załącznik składa się odrębnie dla państwa, w którym otrzymano dochód.

Część K

Pod koniec w części K rozliczający ma obowiązek podpisania zeznania i złożenia oświadczenia o wiedzy w sprawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego o karach za podanie danych sprzecznych z rzeczywistością.

W wypadku wątpliwości przy rozliczaniu pit 38 objaśnienia można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów.

Pomocny PIT-8C

Udogodnieniem dla podatnika rozliczającego druk pit 38 jest pobrana od maklerskiego biura deklaracja pit 8C. Biuro maklerskie musi dostarczyć ów dokument do końca lutego. Musimy jednak pamiętać, że to na podatniku ciąży konieczność poprawnego wypełnienia pit 38 druk formularza i odprowadzenie odpowiedniej kwoty podatku.

Rozliczenie podatkowe musi być dostarczone do dnia 30 kwietnia roku 2014. Druki pit 38 zostawiamy osobiście w urzędzie skarbowym albo posyłamy drogą elektroniczną przez Internet.

Sprawdź!  pit-38

rozliczenie podatku PIT przez Internet Program do pit odliczenia podatkowe PIT 36 program pit pit online pit 2013 podatki podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>