Pit 38 – krok po kroku

Posted by on lut 9, 2014 in | 0 comments

Pit 38 dany jest dla podatników, jacy prywatnie interesują się obrotem papierami wartościowymi czy mają udziały w spółkach. Podpowiemy jak rozliczyć pit 38.

Inwestor, który w poprzednim roku podatkowych miał dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (krótka sprzedaż), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wchodzących, a jeszcze akacjach w spółkach funkcjonujących jako osobowość prawną, odpowiedzialny jest do złożenia deklaracji pit 38. Jako pierwowzór po rozliczeniu posłuży nam pit 38 wzór, który umożliwi łatwe i efektywne wypełnienie druku.

Pit 38 instrukcja krok po kroku

Formularz wypełnić można w kilka minut. Obowiązuje to również pit 38 jak wypełnić wszystkie pola?

Część A i B

To najprostsze części dokumentu, należy jednak myśleć aby wypełnić w nich aktualne dane. Obowiązuje to również adresu zamieszkania, o którego zmianie płatnicy często zapominają.

Część C

Większy kłopot może spowodować część C, w jakiej płatnik zobowiązany jest do wykazania kwoty przychodów, kosztów ich zdobycia oraz zysków lub strat. Można ją uzupełnić przepisując odpowiednie ilości z PIT-8C lub wypełnić samodzielnie, dbając o udokumentowaniu zysków oraz nakładów na wypadek kontroli przez urząd skarbowy.

Część D

Następnym etapem, który należy przedsięwziąć uzupełniając pit 38 druk 2013 jest określenie zobowiązania podatkowego w części D. Podstawą do opodatkowania jest profit pomniejszony o ewentualną stratę z lat wcześniejszych. Kwotę podatku naliczamy mnożąc podstawę jego obliczenia i stawkę podatku, która zawiera 19 proc. (w przypadku osób podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczpospolitej , ceny potrafią być różne, wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania). Kiedy dokonano obliczenia i uzyskano kwotę podatku umniejszyć może kwota przeliczonego na złote podatku zapłaconego za granicą podlegająca odliczeniu (płacony za granicą podatek od zysków z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, oraz z realizacji praw spośród nich wychodzących także z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach funkcjonujących jako osobowość prawną). Kwota podatku zaokrąglana jest do pełnych złotych (w dół lub w górę)

Część E

Jak podaje pit 38 wzór pierwsze informacje w części E uzupełniają osoby które osiągnęły dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych uzyskanych lub zbudowanych w latach 2007-2008 (poz. 36), a jeszcze osoby które osiągnęły dochód, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT (np. od wygranych w konkursach i zakładach wzajemnych, z nieujawnionych źródeł, odsetek, dywidend), jeżeli ten zryczałtowany podatek nie został pobrany przez płatnika (poz. 37). W części E rozliczamy też podatek od uzyskanych za granicą dochodów m.in. z tytułu: udziału w funduszach kapitałowych, odsetek od pożyczek, dyskonta od papierów wartościowych lub dywidend. W podsumowaniu wyliczana jest kwota do zapłaty lub nadpłata. To tylko z poz. 43 i 44 PIT-38 ostatecznie wiemy, jaką kwotę zobowiązani umieścić do urzędu skarbowego lub jak wielką posiadamy nadpłatę.

Część F i G

Część F uwzględnia podatek, który osoby fizyczne niezamieszkałe w kraju, pozyskujące zyski, o których mowa w art. 29 ustawy o PIT, bez pośrednictwa płatnika, są obowiązane odkładać na rachunek urzędu skarbowego. Część G deklaracji PIT-38 uzupełniają natomiast obywatele, uprawnieni z papierów wartościowych napisanych na rachunkach zbiorczych, którzy uzyskali zyski z tytułu m.in. dywidend i udziału w funduszach kapitałowych, z których nabyty został podatek przez płatnika, a jakich tożsamość nie mogła być zainteresowanemu ujawniona.

Część H i I

Podatnicy, jacy planują dać 1% należnego podatku na fundusze organizacji użytku publicznego, mogą to dokonać wypełniając część H druku, wpisując numer KRS wybranej OPP.

Część J

Fragment J dostarcza wiedzy urzędowi skarbowemu, czy wraz z zeznaniem obywatel składa załączniki.

Część K

Pit 38 druk 2013 kończy podpis oświadczenia i złożenie oświadczenia o zaznajomieniu się z materiałem dotyczącym przepisów Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Najnaturalniejszym oraz najszybszym sposobem zrealizowania pitu jest wysłanie go za pomocą e-deklaracji. Złożenie pit 38 przez internet udostępnia nam tę możliwość i pozwala zaoszczędzić czas oraz pieniądze, i wymaga tylko dostępu do sieci i przygotowania danych zabezpieczających autentyczność internetowego formularza. Tzw. identyfikator stanowi numer PESEL lub NIP, imię oraz nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu wykazana w zeszłorocznej deklaracji.

rozliczenie podatku PIT przez Internet Program do pit odliczenia podatkowe PIT 36 program pit pit online pit 2013 podatki podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>