Podatek giełdowy – Pit 38. Jak poprawnie rozliczyć

Posted by on kwi 19, 2014 in | 0 comments

Podatki dotyczą każdego, podobnie inwestorów giełdowych, którzy zgromadzonym zyskiem każdego roku muszą się podzielić z budżetem państwa. Poniżej przedstawiamy podstawową wiedzę dotyczącą pit 38, którą powinien mieć każdy posiadacz papierów wartościowych jak i ten, kto planuje zakup akcji czy obligacji.

Pit 38 – dla kogo

 

Podatek od giełdy czy też podatek giełdowy to gatunek podatku dochodowego od fizycznych osób, kontrolowany podstawowo przez art. 30a oraz 30b ustawy na temat podatku dochodowego od osób fizycznych, wliczany do grupy podatków od zysków kapitałowych. Bez względu na wartość dochodu obejmuje go 19 %  stawka (bez progresji). Podatek ów bywa naliczany chociażby od dochodów zgromadzonych z inwestycji w akcje, prawa poboru, obligacje czy kontrakty terminowe. Co ważne, dochody giełdowe nie łączą się z dochodami uzyskanymi z pozostałych źródeł (poza wypadkiem, gdy dochody giełdowe są nabywane w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej). Wynika z tego, że strata mająca miejsce na giełdzie nie będzie mogła pomniejszyć podatku opłacanego np. w nawiązaniu z dochodem uzyskanym z tytułu umowy o pracę.

 

Płatnikiem pitu-38 jest zarazem inwestor, jak też fundusz inwestycyjny, bank czy spółka. W wypadku dochodu nabytego w rezultacie sprzedaży papierów wartościowych za każdym razem naliczony podatek będzie musiał jednak odprowadzić inwestor (jak również okazać właściwą deklarację podatkową). Wówczas będzie to płatność jednorazowa, zaraz po zakończeniu roku podatkowego.

W jaki sposób można pomniejszyć kwotę podatku o stratę z lat ubiegłych?

Podatnik, złożywszy w poprzednich latach rozliczenie podatkowe wykazujące stratę, ma szansę obniżyć wysokość opłacanego podatku z powodu osiągniętych dochodów kapitałowych.

Podatnicy, którzy ponieśli stratę w skutek inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, mają opcję zdeklarować ją poprzez obniżenie o jej ilość dochodu pozyskanego z tego samego źródła przychodów w ciągu pięciu kolejno występujących lat podatkowych.

Odliczenie tyczy się wyłącznie strat odniesionych z przychodów opodatkowanych z przyczyny odpłatnego zbycia:

  • papierów wartościowych,
  • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
  • pochodnych instrumentów finansowych jak też z realizacji praw z nich wynikających,
  • udziałów w spółkach mających osobowość prawną,

oraz z przyczyny przejęcia udziałów (akcji) lub wkładów w spółdzielniach w zastępstwie za wkład niepieniężny w innej formie niż przedsiębiorstwo albo jego zorganizowana część.

Wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie ma prawa przewyższyć 50 proc. wartości tej straty. Kwota wykazana w druku PIT-38 w części 28. ("Straty z lat ubiegłych") nie może także przekroczyć wartości dochodu wykazanej w pozycji 26. tej samej deklaracji PIT-38.

 

Instrukcja do pit 38

 

Wyczerpującą instrukcję znaleźć można na stronie Ministerstwa Finansów. Uproszczeniem dla inwestora jest wzięty z biura maklerskiego PIT-8C, na bazie którego wypełnia się druk PIT-38. Do każdego z rachunków papierów wartościowych przynależy wyodrębniony PIT-8C. Znaczy to, że jeśli inwestor ma kilka rachunków maklerskich, na jakich w omawianym roku podatkowym wystąpił obrót, odbierze kilka oddzielnych deklaracji PIT-8C. Wówczas wszystkie osiągnięte dochody należy podliczyć na jednym formularzu PIT-38 przez zsumowanie ich.

Pomimo wykonywanych transakcji na rynku papierów wartościowych, nie zawsze w danym roku podatkowym udaje się osiągnąć zysk. Wypada jednak wiedzieć, że sporadycznie także i w tego rodzaju sytuacjach inwestorzy mają obowiązek złożenia rozliczenia podatkowego. Co jest korzystne, inwestorzy którzy w poprzednich latach "pochwalili się" porażką przed fiskusem, mogą na ustalonych zasadach odjąć jej kwotę od nabytego w podatkowym roku dochodu.

Mimo, iż zakup akcji obarczony jest widmem konieczności wysłania pitu-38, zaczynający inwestor nie powinien się tym sugerować.

Sprawdź! program pit 38

rozliczenie podatku PIT przez Internet Program do pit odliczenia podatkowe PIT 36 program pit pit online pit 2013 podatki podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>