Straty? – odlicz od podatku

Posted by on mar 20, 2014 in | 0 comments

Inwestor dokonujący pomyślne transakcje na giełdzie nie uniknie zapłacenia podatku od osiągniętego z tej okazji zarobku, a więc i wysłania na czas deklaracji podatkowej pit38. Co ciekawe, przy wypełnianiu deklaracji należy zawrzeć również stratę.

Jeżeli suma kosztów uzyskania dochodów jest wyższa od dochodów zdobytych z okazji odpłatnego oddania papierów wartościowych, mamy kontakt ze stratą podatkową. Mamy obowiązek wykazać ją w pit 38 druk pod tym numerem dotyczy bowiem podatków od giełdowych zysków. O tym, czemu warto tak uczynić i o sytuacjach, gdy ta kwestia może być niejasna, opowiada poniższy artykuł.

Strata z akcji upadłej spółki

Porażka spółki i wycofanie jej akcji z obrotu nie jest podstawą zdeklarowania straty w liczbie kwoty, którą inwestor poświęcił na zakup jej udziałów. Ten wydatek kwalifikujemy jako koszt uzyskania przychodu, w momencie gdy wydarzy się odpłatne ich zbycie. Dobry dla przeznaczenia pit 38 przykład to zbycie takich akcji za najmniejszą sumę, np. 1 grosz. Nie nadaje się do tego jednak darowizna, albowiem jedynie odpłatna sprzedaż zezwala koszty na jej zakup zaliczyć jako koszt podatkowy.

Oddalenie akcji skończonej spółki z obrotu niekoniecznie oznacza, że nie ma szans już wykonywać obrotu związanymi z nią papierami wartościowymi. Dokonać tego można w drodze umów cywilnoprawnych. Jeśli akcje cały czas są wpisane na rachunku maklerskim, przesunięcie praw własności dzieje się w chwili wykonania należytego zapisu na rachunku papierów wartościowych.

 

Odliczenie straty z udziału w funduszu inwestycyjnym

 

Często mającą miejsce sytuacją jest ta, gdy w tym samym roku podatkowym inwestor zyskuje przychód, jaki jest zmuszony opodatkować z okazji własnoręcznego inwestowania na giełdzie, a w tym samym czasie zalicza stratę za uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym. Wiele osób zastanawia się wtedy, czy tę stratę można odliczyć w pit 38 druk 2012 lub w innych latach.

Urząd skarbowy odbiera prawo w sposób mówiący, że inwestorzy nie mają możliwości łączyć inwestycji giełdowych z korzyściami zdobytymi w udziale funduszu inwestycyjnego. 

Deklaracja straty

Strata jest efektem poniesienia przez rozliczającego się kosztów podatkowych większych aniżeli zdobyty przez niego dochód. Wymienia się dwa podstawowe czynniki, wobec których warto się przemóc i uzupełnić deklarację dotyczącą straty. Pierwszy, to ominięcie sankcji pochodzących z braku ujawnienia zdobytych dochodów (tutaj straty). Jeśli nie dokonamy pit 38 objaśnienia przed skarbówką mamy zapewnione. Druga okoliczność to sposobność zminimalizowania podstawy opodatkowania w kolejnych sezonach podatkowych. Jeśli w poprzednich latach, deklarowaliśmy stratę, mamy sposobność obniżyć wysokość płaconego podatku w następnych latach. Możemy wykonać to przez obniżeje o jej wysokość zarobków, uzyskanych z takiego samego źródła, w ciągu pięciu następnych lat.

Odliczenie dotyczy jedynie strat otrzymanych z racji odpłatnego zbycia:

  • papierów wartościowych,
  • przekazanych papierów wartościowych (czyli krótka sprzedaż),
  • pochodnych instrumentów finansowych,
  • udziałów w spółkach mających osobowość prawną,

Co ważne, maksymalna wysokość obniżki dla jednego roku nie ma prawa przekraczać 50% wykazanej wcześniej kwoty straty. Suma w pozycji 28 („Straty z lat ubiegłych”) także nie może przekroczyć stawki przychodu w pozycji 26. tego samego formularza, co pit-38 broszura wyraźnie podkreśla.

Powyższa interpretacja może być zaskakująca. Przecież dochody z racji sprzedaży papierów wartościowych na giełdzie albo z udziału w funduszach wypływają z tego samego źródła, a poza tym, podatkuje się je według 19% stawki podatku. Różnica wynika z tego, że są inne zasady opodatkowania. Jeśli zarobek został osiągnięty ze zbycia akcji, opodatkowujemy go wedle zasad ogólnych, uzupełniając deklarację PIT-38. W wypadku przychodów z funduszu, płatnikiem zostaje Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, zaś podatek jest pobierany ryczałtem.

Z uwagi na opcję poboru podatku, nie ma także możliwości zmniejszenia przychodu z funduszy o straty z innych funduszy kapitałowych.

rozliczenie podatku PIT przez Internet Program do pit odliczenia podatkowe PIT 36 program pit pit online pit 2013 podatki podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>