Terminy składania Pit 11 – wszystko o Pit 11

Posted by on kwi 13, 2014 in | 0 comments

Firma, organizacja czy instytucja zatrudniająca pracowników, przez cały czas trwania stosunku pracy opłaca za nich stawki na podatek dochodowy. W końcu roku płatnik jest zobowiązany wystawić wszystkim pracownikom PIT-11 (pit 11 pobierz). To jest deklaracja poświęcona dochodom uzyskanym w tej instytucji i jest potrzebna podatnikowi do rozliczenia własnego zeznania podatkowego. W PIT-11 należy uwzględnić także dochody zwolnione z podatku. Nie pokazuje się za to dochodów, od których był odprowadzany podatek ryczałtowy.

Jak rozliczyć pit 11 przez Internet

Pracodawcy mają możliwość dostarczenia pracownikom danych o dochodach za pośrednictwem internetu, potwierdzając je zabezpieczonym podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów na swojej stronie umieszcza poniższą informację tyczącą się także e-pit 11 :

Statystyki wskazują na coraz powszechniejsze korzystanie z możliwości załatwiania spraw z urzędem skarbowym przez Internet. Drogą elektroniczną mogą być składane między innymi informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11). Deklaracje w takiej formie przekazywać można nie tylko do urzędów skarbowych, ale także samym pracownikom, co daje dodatkowe oszczędności. To najszybsza, najwygodniejsza, a przede wszystkim bezkosztowa forma rozliczeń z urzędem skarbowym w porównaniu z rozliczeniem w tradycyjnej formie papierowej.”

Wypada zatem skorzystać z naszego programu, za sprawą którego możemy łatwo i błyskawicznie uzupełnić dane i dostarczyć do urzędu skarbowego. Funkcjonuje jednocześnie formularz pit 11 do pobrania – można go zachować na komputerze. Jedynym wymogiem składania dokumentów w takim kształcie jest konieczność jednorazowego doniesienia, do urzędu skarbowego odpowiadającego płatnikowi, druku UPL-1 w formie papierowej (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej z pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu).

Składki ubezpieczeniowe

Płatnik w PIT-11 przedstawia także składki na ubezpieczenie społeczne ujęte w roku podatkowym przez niego ze środków podatnika (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, z okazji uczestniczenia w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną). Poza tym, przedstawia kwotę składki pobranej w roku podatkowym, w powiązaniu z przepisami dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Płatnik nie przedstawia w PIT-11 kwot, jakich filar wymiaru ustala dochód wolny od podatku. Wykazuje zaś kwotę wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne, o którą podatek jest zmniejszony.

Kto ma obowiązek wystawienia PIT-11?

Jak wspominaliśmy na wstępie, obowiązek wystawienia tego dokumentu spoczywa nade wszystko na zakładach pracy pobierających zaliczki na podatek dochodowy od osób, które przychody uzyskują ze stosunku pracy czy stosunku służbowego. Do grona podmiotów, które dostarczają PIT-11 włącza się także podmioty, wypłacające należności różnego typu.

Przykłady:

  • zakłady karne oraz areszty śledcze – od wypłat za pracę przypadającą terminowo aresztowanym oraz skazanym,
  • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz niewymienione jednostki organizacyjne – od wystawianych przez nie stypendiów,
  • jednostki organizacyjne/osoby prawne przekazujące emerytury i renty spoza kraju – od wystawianych przez nie emerytur i rent,
  • spółdzielnie – od oprocentowania składek pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w wagę kosztów tej spółdzielni,
  • centrum integracji społecznej – od zapewnianych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, wręczanych na bazie ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
  • oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z zasad zapisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

    Co jeśli jedna osoba miała kilka umów?

    Nierzadko bywa, że pracownicy zaangażowani są jednocześnie na umowę o dzieło, jak i o pracę czy zlecenie. Rodzić się może zapytanie, jakim sposobem rozliczać takie sytuacje. To proste. Wystarczy sporządzić dla takiego pracownika jeden pit i zawrzeć w nim wszystkie dochody, od jakich firma miała obowiązek wyliczyć zaliczkę na podatek oraz które wchodzą do rozliczenia w fizycznym zeznaniu rocznym.

Przedstawienie pracownikowi deklaracji PIT-11 jest obowiązkiem niemal każdego pracodawcy. Wyjaśniamy nieścisłości, upominamy jaki jest termin składania pit 11 i wyjaśniamy jak uniknąć pomyłek. 

Sprawdź też!  program pit

rozliczenie podatku PIT przez Internet Program do pit odliczenia podatkowe PIT 36 program pit pit online pit 2013 podatki podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>