Wszystko na temat podaktów od umowy zlecenia

Posted by on mar 11, 2014 in | 0 comments

Pracodawca zatrudniający ludzi na bazie umowy zlecenia bądź umowy o dzieło nie jest w stanie uniknąć musu poboru zryczałtowanego podatku dochodowego bądź zaliczki na podatek. Jakie podatki od umowy zlecenia musimy zapłacić? Jak obliczyć wysokosc podatku dochodowego? Na jakie odliczenia podatkowe 2012 można liczyć? 

Podatki od umowy zlecenia

 

Obywatel zawierający umowę zlecenia albo umowę o dzieło z osobą niebędącą jego pracownikiem, musi zaczerpnąć zaliczkę czy ryczałt od należności z tytułu tej umowy. Jeżeli kwota należności opisana w umowie nie przekracza 200 zł, należy uzyskać od niej zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18 procent przychodu. Podatek ten pobiera się od przychodu bez odciągnięcia kosztów jego osiągnięcia. Obywatel (przedsiębiorca) zobowiązany jest do podliczenia, pobrania oraz dostarczenia zryczałtowanego podatku na rachunek urzędu skarbowego odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania płatnika albo siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, jeżeli płatnik nie ma siedziby. Podatek ten należy wpłacić do 20. dnia miesiąca będącego po miesiącu, w jakim pozostał przyjęty. Ponadto, w terminie do końca stycznia roku będącego po roku podatkowym, płatnik zobligowany jest dodatkowo do oddania deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym na formularzu PIT-8AR. Obywatel nie wykazuje kwot wychodzących z umów spełniających ww. warunki ani w PIT-11 ani w PIT-4R.

Zwrot podatku na konto

 

Obywatele po złożeniu zaświadczenia podatkowego z niecierpliwością czekają na moment, w której dostaną zwrot podatku. Ażeby upewnić się, jaka będzie to kwota, wolno wziąć ze dodatkowego narzędzia, zwanego kalkulator zwrotu podatku. Zwrot podatku kalkulator obliczy dokładnie w parę chwili. Ażeby skorzystać z obecnego rozwiązania wystarczy w wyszukiwarce Internetu wpisać kalkulator zwrotu podatku i wejść w jeden z otrzymanych wyników.

Odliczenia podatkowe 2012

 

Podatnicy mogą wykorzystać z ulg, które zniwelują płacony podatek. Jako odliczenia podatkowe 2012 potraktować można: 


• składki na ubezpieczenia społeczne: zapłacone w roku podatkowym prosto na indywidualne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika także osób z nim współpracujących, potrącone w roku podatkowym poprzez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe;
• wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki połączone z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych osób niepełnosprawnych;
• wydatki ponoszone poprzez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł;
• darowizny przeznaczone na cele (nie więcej jednak niż 6% zysku);
• faktycznie poniesione w roku skarbowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) przydzielonego płatnikowi, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych.

Jak obliczyć wysokosc podatku dochodowego

 

Rozliczenie podatku dochodowego nie jest proste, natomiast wystarczy trochę koncentracji, a nie powinno być z nim kłopotu. W współzależności od tego, jak duży dochód nabyliśmy w konkretnym roku, wysokosc podatku dochodowego może być odmienna.

 

Podstawą obliczeń jest przychód uszczuplony o koszty jego pozyskania, składki na ubezpieczenie społeczne oraz aktualne ulgi.

Skala podatkowa:

• 0 - 85 528 zł – podatek wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

• Powyżej 85 528 – podatek wynosi 14 839,02 plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

 

Najmniej skomplikowanie jest ustalić podatek singla. Jeżeli zysk mieści się w pierwszej skali podatkowej (lub 85 528zł), to najpierw zysk mnożymy razy 18%, a potem odejmujemy wielkość wolną od podatku 556,02. Od wielkości podatku odejmujemy również składki zdrowotne, ulgi oraz 1% przeznaczony na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

Jeśli natomiast płatnik podpisuje umowę z osobą niebędącą jego pracownikiem, jakiego miesięczna suma należności określona w umowie przekracza 200zł albo ze własnym pracownikiem, chociażby w sytuacji, kiedy kwota należności przekracza 200 zł, konieczne jest uzyskanie zaliczki na podatek dochodowy (ryczałt nie ma wykorzystania). Również i w tym wypadku kwoty pobranych zaliczek należy przenieść na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zaliczki. Po ukończeniu roku fiskalnego płatnik wykazuje te kwoty w zeznaniach PIT-4R oraz PIT-11.

Zobacz! program pit 38

rozliczenie podatku PIT przez Internet Program do pit odliczenia podatkowe PIT 36 program pit pit online pit 2013 podatki podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>