Wypełnianie Pit 36 bez obaw

Posted by on lut 3, 2014 in | 0 comments

Obywatele prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą przed końcem kwietnia muszą podjąć wyzwanie z pit 36. Formularz ma wiele (bo aż 17) partii, nie musi jednak sprawiać obywatelom jakichkolwiek niedogodności. Ilustrujemy ulgi podatkowe 2012 i wyjaśniamy, do kiedy pit 11. W kolejnej partii pomożemy dokonać obliczenie podatku oraz zasugerujemy co zrobić, żeby pit roczny nie był kłopotem.

Kto wypełnia pit 36?

Deklarację pit 36 oddają osoby, jakie w danym roku pozyskały wszelkie zyski opodatkowane w postaci skali podatkowej (18-32%) bez udziału płatnika. Uwzględniając w tym osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na powszechnych zasadach przy uwzględnieniu skali podatkowej (biorąc pod uwagę również takich, które czerpią z tzw. kredytu podatkowego na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz jeśli rozliczają się w poszczególnym z pięciu następnych lat podatkowych po wykorzystaniu z kredytu podatkowego na zasadach art. 44 ust. 7f ustawy) oraz przydziały wyspecjalizowane produkcji rolnej opodatkowane na ogólnie przyjętych podstawach przy zastosowaniu miary podatkowej. Pit 36 są zmuszeniu również dostarczyć ci obywatele, jacy otrzymali profity:

 • z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z różnych umów o identycznym charakterze, opodatkowanych na ogólnych warunkach,
 • ze źródeł krajowych, od których odpowiedzialni byli indywidualnie inwestować zaliczki na podatek,
 • ze źródeł przychodów położonych za granicą bez pośrednictwa polskich podatników (inaczej mówiąc mieli pracę u obywatela spoza terytorium kraju),
 • z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy przyłożeniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani płacący podatki w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek

Jakie ulgi przysługują składającym zeznanie

Ulg, które przystoi potrącić od podatku w wypadku deklaracji pit 36 istnieje wiele. Obliczenie podatku zakłada ulgi podatkowe 2012:

 • ulga internetowa – podatnik potrafi umniejszyć swój dochód o potrącenia powiększone w ciągu roku na Internet, jednak maksymalnie kwota nie przekracza 760 zł; nie ma teraz obowiązku dokumentowania rozchodów fakturą VAT, w ramach pomocy wolno też wydzielać wydatki na Internet, spośród którego podatnik wykorzystuje przez telefon komórkowy,
 • ulga prorodzinna - przysługuje na wszystkie małoletnie dziecko, w stosunku do którego podatnik, w roku skarbowym: wykonywał władzę rodzicielską; sprawował funkcję opiekuna prawnego, jeśli dziecko z nim pozostawało; piastował kontrolę poprzez pełnienie roli rodziny tymczasowej na platformie orzeczenia sądu czy ugody ustalonej ze starostą,
 • ulga mieszkaniowa- powstała dla obywateli, którzy ze środków pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości zdobyli budynek mieszkalny bądź lokal mieszkalny, użytek pod strukturę budynku mieszkalnego; podjęli się rekonstrukcji bądź remontu własnego domu mieszkalnego czy własnego lokalu mieszkalnego,
 • ulga rehabilitacyjna – za wydatki które odlicza się w ramach ulgi rehabilitacyjnej ma się wydatki poniesione na adaptację oraz urządzenie wnętrz oraz budynków mieszkalnych odpowiednio do potrzeb płynących z niepełnosprawności, przygotowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb płynących z niepełnosprawności, zakup oraz naprawę własnego sprzętu, narzędzi i urządzeń technicznych potrzebnych w rehabilitacji oraz umożliwiających wykonywanie czynności życiowych, odpowiednio do potrzeb płynących z niepełnosprawności, z wyjątkiem urządzeń gospodarstwa domowego, zakup wydawnictw oraz środków (pomocy) szkoleniowych, odpowiednio do potrzeb płynących z niepełnosprawności, opłata za uczestnictwo na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatność za uczestnictwo na leczeniu w ośrodku lecznictwa uzdrowiskowego, za uczestnictwo w zakładzie rehabilitacji leczniczej, ośrodkach opiekuńczo-leczniczych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • odtrącenia połączone z przekazywaniem darów.

  Jakie ulgi przysługują składającym zeznanie

  Ulg, jakie można odjąć od podatku w wypadku deklaracji pit 36 jest dużo. Obliczenie podatku zakłada ulgi podatkowe 2012:

  • ulga internetowa – podatnik pozwala umniejszyć swój zysk o wydatki powiększone w ciągu roku na sieć, jednakże maksymalnie może to być 760 zł; nie ma teraz obowiązku tłumaczenia wydatków fakturą VAT, w ramach pomocy można także odliczać nakłady na sieć, spośród jakiego obywatel stosuje przez telefon komórkowy,
  • ulga prorodzinna - przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do jakiego obywatel, w roku fiskalnym: wykonywał władzę rodzicielską; sprawował funkcję opiekuna prawnego, gdyby dziecko z nim pozostawało; sprawował pieczę poprzez pełnienie misji rodziny zastępczej na bazie orzeczenia sądu czy ugody ustalonej ze starostą,
  • ulga mieszkaniowa- dotyczy podatników, którzy z metod pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości zyskali budynek mieszkalny bądź lokal mieszkalny, plac pod strukturę budynku mieszkalnego; przedsięwzięli się rekonstrukcji bądź remontu swego budynku mieszkalnego czy osobistego domu mieszkalnego,
  • ulga rehabilitacyjna – za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej przyznaje się wydatki wzięte na realizację i umeblowanie wnętrz oraz budynków mieszkalnych stosownie do spraw płynących z niepełnosprawności, przystosowanie pojazdów mechanicznych do spraw płynących z niepełnosprawności, zakup i restaurację indywidualnego sprzętu, narzędzi a narzędzi technicznych potrzebnych w rehabilitacji oraz umożliwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do spraw płynących z niepełnosprawności, z elementem urządzeń gospodarstwa domowego, zakup wydawnictw i środków (pomocy) szkoleniowych, stosownie do spraw płynących z niepełnosprawności, opłata za uczestnictwo na turnusie rehabilitacyjnym, stawkę za uczestnictwo na leczeniu w ośrodku lecznictwa uzdrowiskowego, za uczestnictwo w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz stawkę za zabiegi rehabilitacyjne,
  • odliczenia połączone z przekazywaniem darów. 

  Ostatnie pytanie – do kiedy pit 11

  Świadomość do kiedy pit 11 ma trafić do pracownika, umożliwi wykonanie danych koniecznych do wykonania pit 36. Okres na przekazanie pracownikom oraz fiskusowi druku pit 11, zawierającego m.in. dane o osiągniętych w 2012 r. dochodach, mija z końcem lutego. Właściciel nie musi wykonywać tego osobiście – najpóźniej 28 lutego dokument można wysłać pocztą. Za niewywiązanie się spośród tego obowiązku właściciel firmy może być ukarany wysoką karą.

Kto wypełnia pit 36?

Druk pit 36 tworzą osoby, jakie w danym roku pozyskały jakiekolwiek zyski opodatkowane na zasadach skali podatkowej (18-32%) bez uczestnictwa płatnika. Dotyczy to osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na powszechnych zasadach przy uwzględnieniu skali podatkowej (również takich, które czerpią z tzw. kredytu podatkowego na podstawie art. 44 ust. 7a rozporządzenia o podatku dochodowym od osób fizycznych bądź jeśli rozliczają się w jednym z pięciu kolejnych lat podatkowych po skorzystaniu z kredytu podatkowego na zasadach art. 44 ust. 7f uchwały) oraz przydziały specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnie przyjętych podstawach przy użyciu skali podatkowej. Pit 36 są zmuszeniu również złożyć ci obywatele, jacy zyskali zyski:

 • z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z różnych umów o takim samym charakterze, opodatkowanych na ogólnych zasadach,
 • ze źródeł krajowych, od jakich przymuszeni byli samodzielnie wpłacać zaliczki na podatek,
 • ze źródeł przychodów zamieszczonych za granicą bez pośrednictwa polskich płatników (inaczej mówiąc mieli pracę u zwierzchnika spoza {terytorium kraju|Polski|granicy),
 • z innych źródeł, opodatkowanych {na ogólnych zasadach|na ogólnych regułach} przy {zastosowaniu|przyłożeniu} skali podatkowej, od jakich ani płatnik, ani {podatnik|płacący podatki} w ciągu roku {podatkowego|fiskalnego} nie {miał|posiadał} {obowiązku|celu} odprowadzania zaliczek

Obliczenie podatku jest proste, starczy kilka rad a pit roczny nie będzie stanowił dla podatnika najmniejszego problemu. Po pierwsze dzięki dostępnym programom do zrealizowania deklaracji pit, złożenie oświadczenia stało się proste. Wszystek spośród nich przeprowadzi podatnika przez proces krok po kroku, dokonując niezbędnych obliczeń. Część spośród nich jest wprowadzone bazy urzędów skarbowych, powiatów i gmin z całej Polski ograniczając potrzebę posiadania dodatkowych wiadomości. Podatnikowi jest skontrolowanie, czy na każdym kroku do danych nie wkradł się błąd i podjęcie decyzji, czy żadnego problemu osobiście czy przez Internet.

Sprawdź! sii.org.pl

rozliczenie podatku PIT przez Internet Program do pit odliczenia podatkowe PIT 36 program pit pit online pit 2013 podatki podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>