Zobacz, jakie ulgi Ci przysługują!

Posted by on lut 23, 2014 in | 0 comments

Naszym obowiązkiem jest płacenie podatków. Dorośli obywatele pomijając lata życia, status społeczny oraz wykonywany zawód odpowiedzialny jest do uregulowania zobowiązań wobec urzędu skarbowego. Gorycz przedstawienia druku skarbowego osłodzić mogą w pewnym stopniu odpisy od podatku. Co możemy odliczyć od podatku

Ulga internetowa 2013 stworzona jest dla obywateli, którzy wybrali jako sposób opodatkowania skalę podatkową albo ryczał od dochodów ewidencjonowanych. Umożliwia ona odpowiednio zmniejszyć zysk albo tez przychód o kwoty nakładów poniesionych na używanie z sieci internetowej do 760 zł rocznie. Odliczenie za internet w 2013  roku po raz ostatni odbywa się na dotychczasowych zasadach. Począwszy od rozliczenia za 2013 rok prawo pozwalające na odliczenie internetu od podatku będzie przysługiwało wyłącznie w dwóch bieżących latach skarbowych. Świadczy to, iż szerokim aspekcie będą potrafili z niej skorzystać tylko obywatele, którzy nigdy wcześniej z tej ulgi nie korzystali, przy czym limit nakładów wyniesie jeszcze 760 zł rocznie. Podatnik, który w zeznaniu za 2012 rok po raz pierwszy skorzystał z odliczenia wydatków na Internet, będzie miał prawo do odliczenia takich wydatków jeszcze tylko w zeznaniu za 2013 rok.

 

Dodatkowe ulgi - co możemy odliczyć od podatku

 

Ulga podatkowa w 2013 poza ulgą za internet obejmuje także:

  • Ulga na dziecko

    i za ubiegły oraz obecny rok na jakiekolwiek dziecko podatnik jest w stanie odciągnąć od podatku określoną ilość. Według fiskusa ulga przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego podatnik: wykonywał kontrolę rodzicielską, pełnił funkcję prawnego opiekuna (o ile dziecko z nim było) lub pełnił funkcję rodziny zastępczej. Obowiązuje to też osób zajmujących opiekę zastępczą lub opiekę prawną nad dzieckiem (np. dziadków). Ulga przysługuje na wszelkie dzieci poniżej 18. roku życia, na młodzież uczącą się do 25. roku życia, jednak tylko jeśli zarobki młodocianego nie przekraczają 3089 zł, oraz na dzieci bez względu na wiek, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Limit ulgi ustalany jest proporcjonalnie do ilości miesięcy, przez które podatnik wychowywał dziecko. Za każdy miesiąc przysługuje połowa ulgi.

  • Ulga od darowizny

    zapewnia uprawnienie do odpisania od dochodu na szczytne cele do 6% rocznego wpływu. By osiągnąć ulgę, podatnik musi mieć zatwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. W niniejszym przypadku zaświadczenie nie wystarczy. W zeznaniu podatkowym, oprócz kwoty, piszemy nazwę oraz adres obdarowanej instytucji. W przypadku przekazania darów rzeczowych, jedzenia, ubrań itp. powinniśmy mieć dokument, z którego wynika wartość rynkowa darowizny (paragon lub faktura, poświadczające wartość darowizny) oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Darowizna nie może być dana m.in. na rzecz partii politycznych, związków zawodowych, fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także osoby prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu wyrobów tytoniowych. 6-procentowy limit nie wchodzi w przypadku składek na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościołów. Czyli pieniądze dane na prowadzone przez kościół hospicjum, noclegownie czy stołówkę można odpisywać od przychodów w każdym wymiarze. Nawet 100 proc. zysku. W niniejszym wypadku można postarać się o poświadczenie pokwitowania odbioru i, w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny, sprawozdanie o daniu jej na tę działalność. Przydatny będzie także dokument potwierdzający uczynienie darowizny.

Ulga internetowa 2013

Odliczenie internetu od podatku to od lat ułatwnienie z którego korzysta wielu podatników. Dochód uzyskany w zeznaniu podatkowym prawdopodobnie może być pomniejszony o koszty na Internet, wielkość ta nie może jednakże przekroczyć 760 zł.

to od lat udogodnienie z którego korzysta wielu podatników obowiązek dokumentowania zobowiązań za pomocą faktury VAT, obecnie do skorzystania z ulgi wystarczy posiadać dowód, z którego wynika, że obywatel taki wydatek poniósł. Po niedługim czasie zniesiono dowodem odliczenia za Internet 2013 to od lat usprawnienie z którego korzysta wielu podatników dla przykładu imienny rachunek albo przelew bankowy określonych kwot na czerpanie z dostępu do sieci. Dokument, jaki zapewni, że odliczenie internetu od podatku jest przydatne, powinien zawierać dane podatnika, dane dostawcy Internetu, wariant usługi oraz kwotę zapłaty za nią. Informacje te są niezbędne głównie w przypadku rachunków zbiorowych, kiedy poza częścią daną na czerpanie z sieci są też w nim ujęte dodatkowe usługi np. czerpanie z telefonu. Obywatel posiadający rachunek zbiorowy jest zobowiązany zwrócić uwagę, czy część nakładów na Internet jest wyodrębniona spośród innych opłat, ponieważ jest to konieczne do wykorzystania z ulgi.

Korzystając z ulgi wolno także odliczyć nakłady na Internet stacjonarny, jak i mobilny, do którego płatnik ma dostęp za pomocą telefonu komórkowego. W ramach ulgi internetowej dopuszczalne jest jeszcze odliczenie nakładów wziętych w kafejce internetowej.

Odliczenia PIT 2014 mogą sporo obniżyć wielkość podatku. Wobec tego nie zapomnij o ulgach i zorientuj się, jakie mamy ulgi podatkowe w tym roku.

Zobacz też! program pit 38

rozliczenie podatku PIT przez Internet Program do pit odliczenia podatkowe PIT 36 program pit pit online pit 2013 podatki podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>